Reportáž

Najobľúbenejšími reportážnym ohniskami sú 35 mm a 50 mm (pri objektívoch M.Zuiko vplyvom crop faktoru 17 mm a 25 mm), okrem iného preto, že majú pozorovací uhol najbližšie uhlu ľudského oka. Zároveň v prípade svetelných objektívov možno už účinne pracovať s nižšou hĺbkou ostrosti a zdôrazniť tak hlavný motív. V prípadoch, keď autor reportáže nechce svojou prítomnosťou ovplyvniť obsah alebo má len vymedzený priestor, sa s obľubou využívajú objektívy s väčším rozsahom ohniska.