Architektúra

Fotografovanie architektúry má niektoré spoločné prvky s krajinársku fotografiou. Najmä čo sa týka používania širokouhlých objektívov kvôli zdôraznenie hĺbky priestoru a proporcií budov a iných stavieb. Ďalším dôvodom pre použitie širokouhlých objektívov je tiež to, že často potrebujete z relatívne malej vzdialenosti dostať do záberu celú stavbu alebo interiér.