Portrét

Pri fotografovaní portrétov je všeobecnou snahou čo najviac oddeliť portrétovaniu osobu alebo osoby od pozadia. K tomu účelu slúži portrétne objektívy, ktoré majú vysokú svetelnosť a zároveň aj dlhšie ohnisko, aby sa nedeformovali tvárové rysy a proporcie celej postavy.