Makro

Makrofotografie vyžaduje výrazné priblíženie, a na rozdiel od optického priblíženia pomocou teleobjektívu je vyžadovaná čo najkratšia zaostrovacia vzdialenosť s objektívom umiestneným čo najbližšie pri fotografovaného objektu. Pre tieto účely boli vyvinuté špeciálne makro objektívy, objektívy s funkciou makro a makro predsádky, ktoré umožňujú zachytiť detaily, ktoré sú voľným okom neviditeľné.